Epe: 1 augustus (dressuurwedstrijd)

Klasse L1: 1e prijs Esther Wijnne met Indy 191 punten
                   1e prijs Esther Wijnne met Indy 195 punten

   

Zaterdag 20 juli "KNHS dressuurwedstrijd bij "Hippisch Oosterwolde"

 

Klasse B: 2e prijs Kristel v. Essen met Silvano 191,5 punten
                  In haar 1e proef reed Kristel 193,5 punten bij elkaar.
Klasse L1: 2 wintpunten voor Ester Wijnne met Indy met 182 + 188,5 punten
                  Helaas vielen ze net buiten de prijzen, maar een prima debuut voor deze combinatie.
             L2: 1 winstpunt voor Roos Mulders met Guan met 182 punten in haar tweede proef.
Klasse M: 1e prijs Stefanie Verhoef met Zagros 192,5 punten
                   2e prijs Stefanie Verhoef met Zagros 1183,5 punten

Ook won stefanie de dagprijs welke bestond uit een mooie statiedeken.
Deze werd uitgereikt aan de combinatie die over beide proeven de hoogste
scores hadden.

 

't Harde 14 juli: (dressuur)

2e prijs voor Kristel van Essen met Sylvano in de klasse B met 193 punten.
Ook de 1e proef werd beloond met 190 punten, wat samen twee dikke winstpunten opleverde. 

 


Jessica door naar Gelderse Kampioenschappen

Tijdens de 3e selectie is bekend gemaakt dat Jessica Bonestroo met Zomerfee heeft zich als 6de geplaatst voor de Gelderse Kampioenschappen op 2 & 3 augustus in Ziewent.
We wensen haar heel veel succes op dit kampioenschap!

 

 

Kootwijk 22 juni: (2e selectiewedstrijd)

2e prijs Jessica Bonestroo met Zomerfee met 204,5 punten
7e prijs Jessica Bonestroo met Zomerfee met 199 punten
(foto: Jessica met Zomerfee)

 

 

 

 

Pinksterconcours Hattem 10 juni:

4e prijs Jessica Bonestroo met Zomerfee Klasse B 207,50 punten
5e prijs Jessica Bonestroo met Zomerfee Klasse B 196 punten

2 winstpunten voor Ester Wijnne met Indy Klasse B met 185 + 188,5 punten

1 winstpunt voor Roos Mulders met Guan Klasse L2 met 183 punten

 

foto: Jessica Bonestroo met Zomerfee

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Donderdag 21 maart jaarlijkse ledenvergadering bij Manege Elburg.

Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

 

NOTULEN ledenvergadering 21-03-2019

 

Aanwezig: Mark Bruijnes, Roos Mulders, Sam v’t Oever, Julia Koops, Joke Goossen-Meijboom, Johan Haarhuis, Mireille Ferwerda-Haarhuis, Mandy Koops en Janneke Koops.

 

Afwezig zijn: Denise Beijeman, Jessica Bonestroo, Dagmar Bosch, Wilma Doppenberg, Frans Hesselman, Mirman van der Veer-Siertsema, en Esther Wijnne-Spijkerboer.

 

 1. Opening en mededelingen.

 

 Voorzitter J. Haarhuis opent de vergadering en heet iedereen van welkom. Daarna deelt deze mede dat hij en Mireille Ferweda-Haarhuis op 31-12-2019 de vereniging verlaten.

 

 1. Bestuurswijzing.

 

Omdat Johan en Mireille de functie als Voorzitter en Secretaris willen neerleggen, is er voor gekozen om Mandy Koops voor te dragen als voorzitter en Janneke Koops als secretaris,  Johan en Mireille blijven echter wel bestuursleden tot eind 2019.

Na stemming van de leden is deze wijziging tot stand gekomen, en is Joke Goossen-Meijboom hernoemt als penningmeester.

Hierna neemt de nieuwe voorzitter de vergadering over van Dhr. Haarhuis.

 

 1. Actieplan NRJV

 

Penningmeester Joke verteld dat met het dalende ledenaantal het voortbestaan van de vereniging in het geding komt. Afgelopen boekjaar is voor het eerst sinds jaren een negatief saldo ontstaan.

Het is dus een must om de club een nieuwe impuls te geven, en het ledenaantal weer te vergroten.

 

Hiervoor werden door leden en bestuur meerdere opties voorgesteld.

 

 1. de geplande dressuurwedstrijd op 20 juli 2019 op de terreinen van H.T.K. in Oosterwolde.
 2. facebookpagina maken voor de vereniging.
 3. promotie in de media, met als extra argument dat de vereniging met € 59,- lidmaatschapgeld per jaar de goedkoopste in de regio is met de minste verplichtingen.
 4. eventueel een donateursclub maken, donateurs tijdens onze wedstrijden uitnodigen en voorzien van een hapje en drankje.
 5. nieuw logo, welke middels een facebook-actie kan worden bedacht.

 

 1. Naamsverandering

 

NRJV (nunspeetse rij- en jachtvereniging) is niet meer van toepassing omdat de wedstrijden van vroeger in het zandenbos hier niet meer mogen plaatsvinden, en deze naam op wedstrijden wordt vergeleken met de NRC (nunspeetse ruiterclub).

Daar de wedstrijden nu aan de winterdijk 12 in Oosterwolde gaan plaatvinden, is overeen gekomen dat het beter is een naam te kiezen met de plaats erin vermeld. Meerdere opties waren hierin mogelijk, en na een algemene stemming van de aanwezige leden is besloten om onder de naam:

 “HIPPISCH OOSTERWOLDE”verder te gaan.

 

 1. Rondvraag

 

Er werd door de leden Mark Bruines en Sam v’t Oever voorgesteld om in de toekomst ook springwedstrijden te organiseren, en een clubdag.

Hier werd positief op gereageerd door de aanwezigen.

 

Verder is besloten om te beginnen de naam en bestuursleden te wijzigen, daarna wordt er gewerkt aan een facebookpagina voor “Hippisch Oosterwolde” om meer naamsbekendheid te krijgen.

 

Vervolgens zal op 20 juli de KNHS dressuur-wedstrijd plaatsvinden op winterdijk 12 te Oosterwolde.

Ook wordt er geprobeerd in de media (plaatselijke kranten etc.) de club wat naamsbekendheid te geven.

Het bestuur gaat alle leden middels nieuwsbrieven op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, en hopen zo met z’n allen van “Hippisch Oosterwolde”een laagdrempelige en gezellige vereniging te maken.

 

 1. afsluiting

 

Na een vergadering met gemotiveerde leden,  werd iedereen bedankt voor de aanwezigheid en sloot de voorzitter de vergadering af.

 

Janneke Koops
(secretaris “hippisch oosterwolde”)